Nyborg Kommune
 

Velkommen til Kommuneplan 2009

Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder byrådets mål, retningslinjer og rammer for Nyborg Kommunes udvikling i 12-års perioden 2009-2021.

Kommuneplan 2009 er den første kommuneplan siden sammenlægningen af Nyborg, Ørbæk og Ullerslev Kommuner. Det er også den første kommuneplan, som er digital. Hermed er kommuneplanen mere tilgængelig for kommunens borgere og andre interesserede.

Den nye Kommuneplan er et vigtigt skridt i bestræbelserne på at fastholde den gode udvikling af attraktive bymiljøer, mangfoldige erhvervsmuligheder og rekreative oplevelser.  Kommuneplanen sikrer helhed og sammenhæng i udviklingen - også når vi ser 20 år frem i tiden.

Planen beskriver kommunens overordnede struktur i forhold til byudvikling, bolig- og erhvervsområder, trafik, udviklingen i landsbyerne og det åbne land, osv. Den indeholder også mere detaljerede rammer, som skal følges, når der udarbejdes lokalplaner i kommunens forskellige områder.

I menuen øverst kan du klikke dig ind på kommuneplanens forskellige elementer.

Ved hjælp af knapperne herunder kan du se, hvad en kommuneplan er og hvilke bestemmelser, der gælder for en bestemt adresse, f.eks. dér hvor du bor. Du kan også se alle kommuneplanens kort  samlet og alle links til kommuneplanens retningslinjer samlet.

 

 

 

 Hent forslag til Kommuneplan 2009 som PDF:

 endelig_kommuneplan_070611.pdf (10.8 MB)

 endelige_generelle_rammebestemmelser_070611.pdf (1.1 MB)

 endelige_rammer_070611.pdf (17.7 MB)

 endelig_kommuneplan_samlet_070711c.pdf (43.7 MB)

Eller sæt din egen PDF sammen med PDF-generatoren.