Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Aunslev/Hjulby

Aunslev/Hjulby


Aunslev/Hjulby ligger ved den gamle hovedvej ca. 5 km vest for Nyborg By, hvor vejen går fra mod Kerteminde. Landsbyen er delt i Aunslev Overby nord for landevejen, Aunslev Nederby syd for landevejen og Hjulby syd for landevejen. Ved Åløkkevej og Pilevadvej er der sket en større spredt byudvikling i 60'erne. Disse boligbebyggelser betragtes som en del af Aunslev/Hjulby. 

I Aunslev er der dagligvarebutik, plejehjem, forsamlingshus og en del mindre erhvervsvirksomheder. Skole, hal og idrætsfaciliteter er beliggende nord for byen midt imellem Aunslev og Skalkendrup, som et karakteristisk eksempel på den tidligere centralskole-tanke.

Aunslev Kirke er opført uden for byområdet og ligger for sig selv vest for landsbyen. Hjulby Kirke ligger i den sydlige del af Hjulby.

Mod Odensevej og i Aunslev Nederby ligger der en del lokale erhverv.

Aunslev er kommunens største landsby med ca. 800 indbyggere, og Kommuneplan 2009 giver Aunslev/Hjulby mulighed for egentlig byvækst.

 

Gadekæret i Aunslev

 


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.