Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Ellinge

Ellinge


Ellinge ligger ca. 11 km vest for Nyborg ved landevejen mellem Nyborg og Ferritslev. Der er ca. 6 km til nærmeste større by, Ullerslev.  

Ellinge er præget af et karakteristisk og bevaringsværdigt landsbymiljø i området ved kirken og de tilgrænsende gårde. Langs landsbygaden ligger andre gårde og den tidligere skole, der blev lukket i 1979.  Sportspladsen ligger centralt i landsbyen, der ligeledes er præget af virksomheden Ellinge Smedie, som har gennemført en større udvidelse mod øst.

Mellem kirken og landevejen er der opført en større koncentration af parcelhuse, og mod nord er der påbegyndt en byudvikling ved Toftegårdsvej og Toftemarken. Der er ikke de store muligheder for byfortætning med nye boliger i landsbyen.

Ellinge har ca.  275 indbyggere. Byen rummer en del offentlige og private funktioner, som dagpleje, forsamlingshus, idrætsfaciliteter, kirke, og dagligvarebutik samt en række mindre håndværksvirksomheder og lokale erhverv. Kommuneplan 2009 giver derfor Ellinge mulighed for egentlig byvækst.

 

Ellinge set fra luften


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.