Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Herrested/Måre

Herrested/Måre


Herrested/Måre består af de sammenvoksede landsbyer Herrested i nord og Måre i syd. Byerne adskilles kun af et snævert grønt bælte, men opleves alligevel som to forskellige bysamfund med ret forskelligartet karakter.

Herrested er beliggende ved landevejen mellem Ørbæk og Odense. Der er ca. 20 km til Odense, og 14 km til Nyborg. Nærmeste større by er Ørbæk 5 km derfra.

Herrested/Måre er en  landsby med snoede gadeforløb og overvejende ældre ejendomme.  Området omkring gadekæret med de oprindelige bevaringsværdige gårde er med til at give landsbyen karakter.

Herrested/Måre har ca. 570 indbyggere. I landsbyen har der været en større byudvikling siden 60-erne, med parcelhuskvarterer i den nordlige, østlige og vestlige del.  Boligbyggeriet i Herrested/Måre har de seneste år været koncentreret ved Toften.

Herrested rummer de væsentligste offentlige funktioner, - forsamlingshus, sportshal og kirke, mens de private erhverv og dagligvarebutikken findes i Måre. Kommuneplan 2009 giver derfor Herrested/Måre mulighed for egentlig byvækst. 

Byrådet har på baggrund af intentionerne i din nye skolestruktur besluttet at Herrested Skole skal lukkes fra skoleåret 2011/12. Se nærmere her.

  Gadekæret og købmanden i Herrested/Måre


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.