Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Refsvindinge

Refsvindinge


Refsvindinge ligger ved landevejen mellem Nyborg og Fåborg, ca. 7 km syd for Nyborg. Nærmeste større by er Ørbæk, der er beliggende 3 km væk.

Refsvindinge opleves som en traditionel landsby med snoede gadeforløb. Refsvindinges udvikling er præget af den nu nedlagte jernbane mellem Nyborg og Ringe.  Den sidste nærbutik lukkede for et par år siden.

Den sydlige og vestlige del af byen består af udbyggede parcelhusområder hovedsaglig bygget siden 60'erne. Mod landevejen ligger en række lokale erhvervsvirksomheder.

Boligbyggeriet i Refsvindinge har de seneste år været koncentreret ved Møllehaven. Området omkring kirken ved Kirkevej og Longvej udgør et bymiljø, der er med til at give landsbyen karakter.

Juulskovskolen ligger 500 m uden for landsbyområdet, hvortil der er cykelsti. Refsvindinge har desuden en friskole. 

Landsbyen har ca. 610 indbyggere. Kommuneplan 2009 giver Refsvindinge mulighed for egentlig byvækst.

Byrådet har på baggrund af intentionerne i den nye skolestruktur besluttet at lukke Juulskovskolen fra skoleåret 2011/12. Se nærmere her.

 Refsvindinge Kirke


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.