Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Ullerslev

Ullerslev


Ullerslev  ligger 10 km vest for Nyborg ved landevejen mellem Odense og Nyborg - naturskønt og i landlige omgivelser. Byen udgør med sine ca. 2.800 indbyggere sammen med Ørbæk kommunens to lokalcentre.  Byen har udviklet sig mellem den gamle hovedvej og jernbanen med nye store boligområder omkring Bondemosen, der er et markant rekreativt grønt område i byen.

Ullerslevs funktion i Kommunens bymønster indebærer, at byen fastholdes med en række kommunale servicefaciliteter som f.eks. daginstitutioner, skole, ældrecenter, idrætsfaciliteter, bibliotek, læge, tandlæge mv. som bindeled mellem landsbyerne og Nyborg. Det medvirker til at sikre balancen mellem livet i byen og livet på landet.

I Ullerslev er der umiddelbart før kommunesammelægningen etableret et kultur- og fritidscenter i forbindelse med byens idrætsfaciliteter og Ullerslev Skole.

Ullerslevs styrke er den centrale beliggenhed med umiddelbar nærhed til motorvej og jernbane, beliggende i et naturskønt område med mange rekreative muligheder i umiddelbar nærhed, Det gælder f.eks. de store grønne områder ved Bondemosen og Kaliffenlund.

Befolkningstallet i Ullerslev har været konstant stigende i de seneste 10 år. Inden for de seneste år er der gennemført et omfattende parcelhusbyggeri og tæt-lav boligbebyggelse i Kirsebærhaven. Den fremtidige byudvikling skal ske mod nord på begge sider af Kertemindevej. 

Den gennemskærende jernbane udgør en markant barriere, der forhindrer en byudvikling mod syd. 

 

Ullerslev Kultur & Idrætscenter


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.