Nyborg Kommune

Du er her: Home Det vil vi! Hovedtemaer

Hovedtemaer


Kommuneplanens hovedtemaer er de elementer, som udgør grundlaget for kommunens fysiske udvikling frem til 2021. 

Det handler om, hvordan vi udvikler kommunen med nye boligområder, erhvervsområder, områder til detailhandel, offentlige formål osv.

Som noget nyt handler kommuneplanen også om, hvad der sker uden for byområderne i det åbne land. Hvordan ønsker vi at benytte - og beskytte - naturen og landskaberne?

De seks hovedtemaer kan findes i menuen til venstre. For hvert hovedtema er opstillet de politiske mål på området, de nærmere retningslinjer for, hvad kommuneplanen fastlægger for hovedtemaet og endelig en nærmere redegørelse, der begrunder og uddyber retningslinjerne.

Endelig indgår hovedtemaerne på forskellig vis i Kommuneplan 2009's øvrige afsnit om By og Land, Natur og Miljø, Ferie og Fritid, Infrastruktur og Teknik samt Service.

 

 Slotsområdet i Nyborg


  

Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.