Nyborg Kommune

Du er her: Home Det vil vi! Hovedtemaer Rummelighed til byudvikling

Rummelighed til byudvikling


Tabellen viser kommuneplanens rummelighed til byudvikling og en opgørelse af nyudlagte arealer til byudvikling i forhold til de tidligere kommuneplaner i de tre gamle kommuner. Desuden viser figuren det forventede boligbyggeri i planperioden, jf. befolkningsprognose og boligbyggeprogram.


    Rummelighed boliger  Nyudlæg     Forventet boligbyggeri
i planperioden
Nyborg     Åben-lav og tæt-lav:                 420
  "Jagtenborg" (lokalplan) 180    
  "Telegrafvej" 150 18 ha  
  Syd for Hjulby Sø (Perspektivareal)                 120 18 ha  
  Etageboliger:     420
  Bynære havnearealer 600    
         
  Offentlige områder   3 ha  
  Erhvervsområde Vest   12 ha  
         
Ullerslev Åben-lav og tæt-lav:     120
  Øst for Kertemindevej 60 9 ha  
  Vest for Kertemindevej 60 9 ha  
         
  Erhverv   3 ha  
         
Ørbæk Åben-lav og tæt-lav:     40  
  Eksisterende lokalplaner 40    
         
Landsbyerne Åben-lav:     120
  Aunslev (lokalplan) 20  2 ha  
  Refsvindinge (lokalplan) 20    
  Herrested (lokalplan) 20 2 ha  
  Vindinge (lokalplan) 35    
  Frørup 15 1 ha  
  Skellerup (lokalplan) 20    
  Tårup 15 2 ha  
  Ellinge (lokalplan) 15    
  Langtved 15 2 ha  
  Svindinge (lokalplan) 15    
  Langå (lokalplan) 10    
  Kogsbølle (rammelagt) 5    
  Bovense (rammelagt) 5    
i alt   1.420 93 ha 1.120
  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.