Nyborg Kommune

Du er her: Home Det vil vi! Nyborg i 2020

Nyborg i 2020 - byrådets vision


Nyborg Byråd har i forbindelse med Planstrategi 2008 formuleret følgende vision.

 

En stærk aktør

Nyborg Kommune har udnyttet den gode beliggenhed optimalt og er blevet en endnu stærkere og mere konkurrencedygtig aktør i regionen. Det er sket gennem en langsigtet og offensiv strategi, synligt lederskab og klare politiske prioriteringer sammen med solide investeringer og offentlig-private samarbejder. 

En bæredygtig kommune

Nyborg Kommune er kendt som en sund og bæredygtig kommune med en stærk fælles identitet. Kommunen består af trygge, aktive og attraktive byer og lokalsamfund.

Vi har opbygget en sund økonomi og har fået skabt en god balance i de sociale, de kulturelle og de natur- og miljømæssige forhold i kommunen.

Et styrket serviceniveau 

Vi har styrket serviceniveauet gennem anvendelse af ny teknologi og ved at skabe ændringer i organiseringen af de forskellige kommunale aktiviteter. Det har sammen med vores satsning på attraktive bymiljøer med høj kvalitet, forbedrede pendlermuligheder og en stærk markedsføring betydet, at den positive udvikling på bosætningsområdet er fulgt af en positiv udvikling på erhvervsområdet. Vi har derfor fastholdt stigningen i indbyggertallet og opnået en harmonisk befolkningssammensætning.

Levende landsbyer 

Ved at satse på de bedst fungerende landsbyer og samspillet mellem dem har vi vendt udviklingen i hovedparten af landsbyerne, så de nu er blomstret op og har fået et godt serviceniveau. Det betyder, at de er endnu mere attraktive bosteder end tidligere.

Højere uddannelsesniveau

Vi har øget uddannelsesniveauet gennem samarbejde med uddannelsesinstitutioner i og uden for kommunen. Det gælder både for voksne i beskæftigelse, og for de unge, der nu er langt mere indstillede på at tage en uddannelse. Det skyldes bl.a. byrådets satsning på folkeskolen.

Konstruktive dialoger

Den tætte og konstruktive dialog med borgere, erhvervsliv, foreninger samt nabokommunerne og regionale interessenter har sammen med flere nye samarbejder med private aktører medvirket til, at vi har løftet opgaverne i flok og derved nået vores mål.

Det har spillet en stor rolle for bosætningen og turismen, at det i forbindelse med en betydelig byudvikling er lykkedes at bevare og styrke vores store velbevarede natur- og kulturværdier og landskaber.

Bedre sundhedstilstand

Sundhedstilstanden for borgerne er blevet bedre. Vi har øget antallet af år med god livskvalitet for alle aldersgrupper, samtidig med at middellevetiden er steget i forhold til 2008. Det er lykkedes at reducere den sociale og sundhedsmæssige ulighed. Resultaterne bygger især på en aktivt forebyggende indsats - ikke mindst over for børn og unge i daginstitutioner og skoler.

Positiv erhvervsudvikling

Erhvervslivet har haft en meget positiv udvikling. Det skyldes blandt andet en massiv branding og markedsføring af kommunen. Der er skabt arbejdspladser både i Nyborg by og i Ullerslev og Ørbæk. Også i landsbyerne er det lykkedes at skabe en positiv erhvervsudvikling. Vores fælles satsning på videns- og oplevelsesøkonomien med fokus på attraktive og kreative miljøer er lykkedes. Det brede samarbejde har medført, at vi nu står i en stærk position med hensyn til blandt andet produktion af fødevarer, og vores område er nu kendt vidt omkring for fødevarer af meget høj kvalitet.

Rigt handelsliv

Beskæftigelsessituationen er blevet betydeligt bedre, og arbejdsstyrkens generelle uddannelsesniveau er øget . Gennem en grundig planlægning og udnyttelse af de eksisterende regler på detailhandelsområdet er det lykkedes at styrke detailhandelen og at skabe et rigt handelsliv.


 Udsigt over Storebælt ved Tårup


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.