Nyborg Kommune

Du er her: Home Ferie og fritid Ferie og fritid

Ferie og fritid


Ferie og fritid i kommuneplan 2009 omfatter aktiviteter og anlæg, som isære retter sig imod borgernes fritid og mod tilrejsende turister og gæster fra ind- og udland. Kommuneplan 2009 afstikker - sammen med den kommunale erhvervspolitik - de overordnede rammer for udviklingen de kommende 12 år.

Turisme og oplevelsesøkonomi

Oplevelsesøkonomien og  turismen forventes fremover at få stor betydning for jobskabelsen i kommunen i takt med at traditionelle arbejdspladser indenfor industri og landbrug forsvinder. 

Nyborg Kommune har en rig kulturhistorie med mange smukke herregårde og slotte, der gør historien synlig i landskabet. Nyborg by er kommunens kulturcentrum, der bl.a. rummer Nyborg Slot, som er et særligt stykke dansk kultur med en helt unik historie. Byrådet betragter Nyborg Slot som det kulturelle fyrtårn for turisterhvervet. Nyborg er endvidere kendt som et centralt beliggende hotel- og konferencested i stærk udvikling, hvilket ønskes styrket.

De rekreative naturområder omkring Ørbæk og Ullerslev er et stort aktiv for borgere og turister .- De velbevarede og hyggelige landsbyer, slotte og herregårde, kirker og de mange oltidsminder er ligeledes med til at skabe de rigtige rammer for oplevelsesrige besøg i kommunen. 

Mål for turisme og fritidsaktiviteter 

Byrådet ønsker på det turistmæssige område at markedsføre kommunen bredt med udgangspunkt i det overordnede slogan: "Nyborg - Midtpunkt for gode historier".

Nyborg Slot  skal profileres som et kulturelt fyrtårn. Markedsføringen af slottet og af kommunens øvrige historiske bygninger skal styrkes. 

Kommunens slotte og herregårde søges i samarbejde med ejerne anvendt aktivt i turistmæssige sammenhænge. Der skal bakkes op om slotskoncerterNyborg Voldspil og lignende kulturelle aktiviteter.

Initiativer for at etablere turisme i nedlagte landbrug skal understøttes.

Det skal sikres, at udviklingen af turismen i kommunen så vidt muligt tager udgangspunkt i eksisterende anlæg og at nye anlæg for turismen så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende byområder og sommerhusområder til gensidig gavn for turister og lokalbefolkning. 

Der er udarbejdet en erhvervspolitik for Nyborg Kommune i samarbejde med Østfyns Erhvervsråd og et stort antal nøglepersoner fra områdets erhvervs-, turist-, og kulturliv og uddannelsesinstitutioner. Erhvervspolitikken kan ses ved at klikke på link i boksen til højre.

Nyborg Kommune rummer gode muligheder for at tilgodese fritidsaktiviteterne for kommunens egen befolkning. Det gælder i forhold til forskellige udendørs aktiviteter, koilonihaver osv. Disse aktivitetsmuligheder skal styrkes. 

Henvisninger

I menuen til venstre kan du klikke dig ind på en række forskellige temaer under Ferie og Fritid og under Natur og Miljø. For hvert tema opstiller kommuneplanen mål og retningslinjer, som er begrundet og uddybet i den tilhørende redegørelse. 

Nyborg Slot og voldanlæg - Kulturelt og turistmæssigt fyrtårn   

 


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.

 

Eksterne links

 Erhvervspolitik.pdf (85.9 KB)