Nyborg Kommune

Du er her: Home Hvad gælder for mig?

Hvad gælder for mig?

Adresse
Matrikel

Under adresse søges med både vejnavn og husnummer, og under matrikel søges med både ejerlav og matrikelnummer. I øvrigt kan du også se, hvad der gælder for din ejendom under kort