Nyborg Kommune

Du er her: Home Infrastruktur og teknik

Infrastruktur og teknik


Infrastruktur og teknik omfatter de dele af den kommunale virksomhed, der handler om veje, stier, kollektiv trafik, havne, vindmøller og andre tekniske anlæg f.eks. affald og varmeforsyning.

Alle disse temaer er afgørende betingelser for borgeres og virksomheders daglige tilværelse, og de udgør dermed vigtige kommunale opgaver. I Kommuneplan 2009 gennengås de enkelte temaer i forhold til den planlagte udvikling de næste 12 år.

Henvisninger

I menuen til venstre kan du klikke dig ind på de forskellige temaer under Infrastruktur og teknik . For hvert tema opstiller kommuneplanen mål og retningslinjer, som er begrundet og uddybet i de tilhørende redegørelser.

Den nedlagte jernbaneviadukt i Langå


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.