Nyborg Kommune

Du er her: Home Infrastruktur og teknik Trafikstier

Trafikstier


Trafikstier er stier, der binder byområderne sammen. Inden for byzonen forbinder trafikstierne desuden boligområderne med skoler, institutioner, erhvervsområder og andre knudepunkter.

Mål

Der skal arbejdes for et sammenhængende trafikstinet, der forbinder kommunens bymæssige bebyggelser, større institutioner og idrætsanlæg.

Nettet af trafikstier skal fastholdes og udbygges langs de overordnede veje.

Udbygning af stinettet skal bidrage til at forbedre trafiksikkerheden.

Der skal udarbejdes en sammenhængende stiplan i planperioden.

Retningslinjer

  1. Ved nyudstykninger skal der indarbejdes transportmulighed via stisystem til knudepunkter og institutioner.
  2. Nye stier skal etableres efter vejreglerne

Redegørelse

I takt med den øgede trafik er cyklisterne blevet en mere udsat gruppe. Forældre synes det er farligt at sende børnene ud på cykel, med det resultat at mange børn køres i skole, hvilket starter en negativ spiral i forhold til trafiksikkerhed, folkesundhed osv.

Nyborg Kommune er i udstrækning ikke større, end  at mange ture med stor fordel for miljø, folkesundhed og privatøkonomi kan gøres på cykel.

Det eksisterende stinet i Nyborg Kommune bærer præg af at være blevet til på mindre og usammenhængende strækninger. En stiplan vil afdække behovet for trafikstier mellem bysamfundene og indenfor byzonen mellem bymæssige bebyggelser, større institutioner og idrætsanlæg. I planperioden skal  der udarbejdes både en sti- og en trafikplan. De vil give et grundlag for en bæredygtig udbygning af et sammenhængende stinet.

Henvisninger

Ud over nettet af trafikstier findes i Nyborg Kommune en række stier, der i kraft af deres forløb og anvendelse betegnes som naturstier. De er beskrevet i et særligt afsnit under hovedafsnittet Ferie og fritid. Afsnittet kan ses her.

 Dobbeltrettet cykelsti Ørbæk

 

 

 


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.