Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Generelle rammebestemmelser Rammebestemmelser for bevaringsværdige bygninger

Rammebestemmelser for bevaringsværdige bygninger


Kommuneatlas

I gamle Nyborg kommune er der i 1994 udarbejdet kommuneatlas for alle bygninger opført før 1950. Bygninger med SAVE værdi 1, 2, 3, og 4 er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdige. Det er i alt 1106 bygninger, hvoraf de 6 har SAVE-værdi 1, 22 SAVE-værdi 2, 337 SAVE 3 og 741 SAVE-værdi 4.

Der foreligger ikke kommuneatlas for de gamle Ørbæk og Ullerslev  kommuner, hvor den bevaringsværdige bebyggelse er registreret. Det er derfor byrådets mål, at der i planperioden udarbejdes kommuneatlas i de tidligere Ullerslev og Ørbæk kommuner i samarbejde med Østfyns Museer, så der foreligger et samlet overblik over kommunens bevaringsværdige bygninger.

Rammebestemmelser

De bygninger, der i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdige (jf. nedenstående liste) må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort i 4-6 uger, og byrådet har meddelt ejeren, om der nedlægges forbud mod nedrivningen efter planlovens § 14, jf. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, § 18, stk. 1 og 2.

Udvendige ændringer i form af om- og tilbygninger, herunder facadeændringer, udskiftning af tage, vinduer og døre, skal ske i overensstemmelse med den enkelte bygnings oprindelige arkitektur og materialevalg. Bygninger i bevaringsværdige miljøer skal ombygges og istandsættes under hensyntagen til bygningernes oprindelige udseende og områdets sær-lige karakter. Ved  lokalplanlægning skal der fastsættes bevaringsbestemmelser, som sikrer værdifulde kulturmiljøer og bygninger.

Se i øvrigt afsnittet om bygningsbevaring og bevarende lokalplaner her.

De tre links i boksen til højre kan bruges til at få udpeget de fredede og bevaringsværdige huse ved at søge på adresser - og til at få gode råd om vedligeholdelsen.

 

Nedenstående liste viser alle udpegede bevaringsværdige bygninger i Nyborg Kommune:

 

Margrethevej 16 i Nyborg

Listen består af  4 oplysninger for hver bygning:  - Adresse, - Postnummer, - Bygningsnummer og -  Bevaringsmæssig værdi.


Adelgade 1 5800 1  2,
Adelgade 1 5800  3  3
Adelgade 5  5800 1  4
Adelgade 7  5800 1  4
Adelgade 9   5800  1   3
Aldershvilevej 10 5800 1 4
Aldershvilevej 29  5800 1  4
Aldershvilevej 53 5800  1  4
Andkær Strand 5 5800 1    4
Andkær Strand 5 5800     2   4
Andkær Strand 19 5800   1  4
Aunslev Kirkevej 1 5800  1   3
Aunslev Kirkevej 3 5800  1   3
Aunslev Kirkevej 5 5800  2   4
Avernakke 1 5800  8   4
Baggersgade 1 5800 1 4
Baggersgade 4 5800 1 3
Baggersgade 6 5800 1 4
Bakkevej 1 5800 1 4
Baunemosevej 7 5800 1 3
Baunemosevej 8 5800 1 4
Baunemosevej 18 5800 1 3
Baunemosevej 20 5800 1 3
Birchs Alle 1 5800 1 4
Birchs Alle 2 5800 1 4
Birchs Alle 3 5800 1 4
Birchs Alle 5 5800 1 3
Birkevej 4 5800 1 4
Birkevej 7 5800 1 4
Birkevej 15 5800 1 4

Birkhovedvej 8 5800 1 3
Birkhovedvej 12 5800 1 4
Birkhovedvej 16 5800 1 4
Blankenborgvænget 1 5800 10 4
Blankenborgvænget 7 5800 12 4
Blegdamsgade 2A 5800 1 3
Blegdamsgade 4 5800 1 3
Blegdamsgade 4 5800 2 4
Blegdamsgade 6 5800 4 4
Blegdamsgade 6 5800 5 4
Blegdamsgade 7 5800 1 3
Blegdamsgade 7 5800 2 3
Blegdamsgade 10 5800 1 4
Blegdamsgade 11 5800 1 4
Blegdamsgade 12 5800 1 3
Blegdamsgade 14 5800 1 3
Blegdamsgade 14 5800 2 3
Boesensgade 16 5800 1 4
Bredahlsgade 9 5800 1 4
Bredahlsgade 11 5800 1 4
Bredahlsgade 16 5800 1 4
Bredahlsgade 17 5800 1 4
Bredahlsgade 20 5800 1 4
Bredahlsgade 26 5800 1 3
Brændeskovvej 2 5800 1 4
Brændeskovvej 12 5800 1 4
Brændeskovvej 12 5800 2 4
Brændeskovvej 12 5800 3 4
Brændeskovvej 12 5800 4 4
Brændeskovvej 48 5800 1 3
Bygaden 1 5800 1 3
Bygaden 2 5800 1 3
Bygaden 3 5800 1 3
Bygaden 4 5800 1 4
Bygaden 6 5800 1 3
Bygaden 12 5800 1 3
Bygaden 14 5800 1 4
Bystævnet 4 5800 2 4
Bystævnet 10 5800 2 4
Bystævnet 10 5800 3 4
Bystævnet 10 5800 4 4
Bystævnet 10 5800 5 4
Bystævnet 10 5800 9 4
Bystævnet 12 5800 1 4
Bystævnet 12 5800 3 4
Bystævnet 13 5800 1 4
Bystævnet 16 5800 1 4
Bystævnet 25 5800 1 4
Byvej 1 5800 2 4
Byvej 2 5800 1 4
Byvej 4 5800 1 4
Byvej 5 5800 1 3
Byvej 5 5800 2 3
Byvej 5 5800 3 3
Byvej 5 5800 4 3
Byvej 5 5800 5 3
Byvej 9 5800 1 3
Byvej 9 5800 2 3
Byvej 9 5800 5 3
Byvej 9 5800 7 4
Bøjdenvej 26 5800 1 4
Bøjdenvej 33 5800 1 4
Bøjdenvej 35 5800 1 4
Bøjdenvej 39 5800 1 4
Bøjdenvej 49 5800 1 4
Bøjdenvej 53 5800 1 3
Bøjdenvej 64 5800 1 4
Bøjdenvej 66 5800 1 4
Bøjdenvej 68 5800 1 4
Bøjdenvej 73 5800 1 4
Bøjdenvej 77 5800 1 4
Bøjdenvej 79 5800 1 3
Bøjdenvej 81 5800 1 4
Bøjdenvej 83 5800 1 3
Bøjdenvej 88 5800 1 4
Bøjdenvej 91 5800 1 3
Bøjdenvej 92A 5800 1 4
Bøjdenvej 92A 5800 2 4
Bøjdenvej 92A 5800 4 4
Bøjdenvej 92A 5800 6 4
Bøjdenvej 93A 5800 1 4
Bøjdenvej 95 5800 1 3
Bøjdenvej 96 5800 1 3
Bøjdenvej 98 5800 1 3
Bøjdenvej 100 5800 1 3
Bøjdenvej 104A 5800 1 4
Bøjdenvej 112 5800 1 3
Bøjdenvej 114 5800 1 4
Bøjdenvej 116 5800 1 3
Bøjdenvej 132A 5800 1 3
Børge Jensens Plads 3 5800 1 3
Carlsmindevej 9 5800 1 4
Christianslundsvej 8 5800 1 4
Christianslundsvej 10 5800 1 4
Christianslundsvej 12 5800 1 4
Christianslundsvej 14 5800 1 4
Christianslundsvej 18 5800 1 4
Christianslundsvej 35 5800 1 4
Christianslundsvej 37 5800 1 4
Christianslundsvej 52 5800 1 4
Christianslundsvej 54 5800 1 4
Christianslundsvej 62A 5800 1 3
Christianslundsvej 62B 5800 1 3
Christianslundsvej 62C 5800 1 3
Christianslundsvej 78 5800 1 3
Christianslundsvej 80 5800 1 3
Christianslundsvej 82 5800 1 4
Christianslundsvej 84 5800 1 4
Christianslundsvej 86 5800 1 4
Christianslundsvej 88 5800 1 3
Christianslundsvej 109 5800 1 4
Christianslundsvej 111 5800 1 3
Christianslundsvej 113 5800 1 3
Drejet 3 5800 1 4
Drejet 46 5800 1 3
Drejet 56 5800 1 3
Drejet 70 5800 1 4
Drejet 72 5800 1 4
Drejet 80 5800 1 4
Drejet 84 5800 1 3
Drejet 90 5800 1 3
Dronningensvej 8 5800 1 4
Dronningensvej 15 5800 1 3
Dronningensvej 18 5800 1 4
Duensvænge 2 5800 1 2
Duensvænge 2 5800 8 2
Duensvænge 2 5800 9 2
Duensvænge 2 5800 10 2
Duensvænge 2 5800 11 2
Duensvænge 2 5800 12 2
Duensvænge 3 5800 4 3
Duensvænge 13 5800 6 3
Duensvænge 15 5800 1 4
Duensvænge 51 5800 1 3
Duensvænge 51 5800 5 3
Duensvænge 51 5800 6 3
Duensvænge 51 5800 7 3
Duensvænge 51 5800 8 3
Duensvænge 51 5800 9 3
Duensvænge 51 5800 10 4
Dybbølsgade 3 5800 1 3
Dybbølsgade 5 5800 1 3
Dybbølsgade 6 5800 1 3
Dybbølsgade 8 5800 1 3
Dyrehavevej 4 5800 1 4
Dyrehavevej 10 5800 1 4
Dyrehavevej 12 5800 1 4
Dyrehavevej 13 5800 1 4
Dyrehavevej 15 5800 1 4
Dyrehavevej 23 5800 1 4
Dyrehavevej 26 5800 1 4
Dyrehavevej 27 5800 1 4
Dyrehavevej 29 5800 1 4
Dyrehavevej 41 5800 1 3
Dyrehavevej 42 5800 1 4
Dyrehavevej 45 5800 1 4
Dyrehavevej 47 5800 1 4
Dyrehavevej 49 5800 1 4
Dyrehavevej 51 5800 1 4
Dyrehavevej 54 5800 1 3
Dyrehavevej 65 5800 1 3
Dyrehavevej 67 5800 1 3
Dyrehavevej 78 5800 1 4
Dyrehavevej 82 5800 1 4
Dyrehavevej 84 5800 1 3
Dyrehavevej 84 5800 2 2
Dyrehavevej 84 5800 3 4
Dyrehavevej 84 5800 4 4
Dyrehavevej 87 5800 1 4
Dyrehavevej 88 5800 1 4
Dyrehavevej 88 5800 5 3
Dyrehavevej 90 5800 1 3
Dyrehavevej 92 5800 1 4
Dyrehavevej 109 5800 2 3
Dyrehavevej 113 5800 1 4
Dyrehavevej 113 5800 2 4
Dyrehavevej 113 5800 3 4
Dyrehavevej 113 5800 4 3
Dyrehavevej 113 5800 5 3
Dyrehavevej 113 5800 6 3
Dyrehavevej 113 5800 9 4
Dyrehavevænget 4 5800 1 3
Ellebækgårdsvej 13 5800 1 4
Elmevej 3 5800 1 4
Enghavevej 1 5800 1 4
Enghavevej 2 5800 1 3
Enghavevej 4 5800 1 3
Falkevej 1 5800 1 4
Ferritslevvej 20 5800 1 4
Ferritslevvej 35 5800 1 4
Fiskerivej 17 5800 2 3
Fjordbakken 7 5800 1 4
Fjordvej 3 5800 1 4
Fjordvej 28 5800 1 4
Fjordvej 38 5800 1 4
Fjordvej 40 5800 1 4
Fredensgade 3 5800 1 4
Fredensgade 5 5800 1 4
Fredensgade 7 5800 1 4
Frisengårdsvej 7 5800 1 3
Frisengårdsvej 63 5800 3 4
Frisengårdsvej 75 5800 4 4
Fynsvej 60 5800 1 4
Fynsvej 60 5800 2 4
Fynsvej 60 5800 3 4
Fynsvej 60 5800 4 4
Fynsvej 60 5800 5 4
Fynsvej 60 5800 6 4
Fyrvej 1A 5800 2 4
Fyrvej 1 5800 1 4
Fyrvej 1 5800 4 3
Fyrvej 503 5800 3 3
Færgevej 3 5800 1 4
Gartnergade 8 5800 1 4
Gartnervej 5 5800 1 4
Gartnervej 7 5800 1 4
Gasværksvej 2A 5800 2 4
Gasværksvej 2 5800 1 3
Gasværksvej 6 5800 3 4
Gasværksvej 6 5800 5 4
Glorupvej 3 5853 1 3
Glorupvej 3 5853 2 3
Glorupvej 4 5853 1 4
Glorupvej 16 5853 1 3
Glorupvej 16 5853 2 4
Glorupvej 16 5853 3 4
Glorupvej 16 5853 4 4
Gl.Torv 2 5800 1 3
Gl.Vindingevej 2 5800 1 3
Gl.Vindingevej 3 5800 1 4
Gl.Vindingevej 4 5800 1 4
Gl.Vindingevej 12 5800 1 4
Gl.Vindingevej 14 5800 1 4
Gl.Vindingevej 19 5800 1 3
Gl.Vindingevej 23 5800 1 4
Gormsvej 7 5800 1 4
Gormsvej 9 5800 1 4
Gormsvej 11 5800 1 4
Gormsvej 19 5800 1 4
Grønholtvej 1 5800 1 4
Gyden 3 5853 1 3
Gyden 3 5853 2 3
Havnegade 2A 5800 1 4
Havnegade 2 5800 1 3
Havnegade 4 5800 1 3
Havnegade 6 5800 1 3
Havnegade 18 5800 1 4
Havnegade 20 5800 1 4
Havnegade 24 5800 1 4
Havnegade 30 5800 1 4
Hedehavegyden 1 5800 1 4
Hesselgade 5 5800 1 4
Hesselgade 9 5800 1 4
Hesselvænget 4 5800 1 3
Hjejlevej 101 5800 2 4
Hjulbyvej 66 5800 1 4
Hjulbyvej 66 5800 3 4
Hjulbyvej 66 5800 4 4
Hjulbyvej 66 5800 7 4
Hjulbyvej 142 5800 1 4
Hjulbyvej 142 5800 2 4
Hjulbyvej 142 5800 3 4
Holckenhavn 1 5800 1 1
Holckenhavn 1 5800 2 3
Holckenhavn 4 5800 3 3
Holmen 1 5800 1 4
Holmen 3 5800 1 4
Holms Alle 4 5800 1 4
Hovgyden 15 5800 1 4
Hovgyden 40 5800 6 4
Humlevænget 5 5800 1 4
Humlevænget 11 5800 1 3
Humlevænget 16 5800 1 4
Humlevænget 26 5800 1 4
Humlevænget 28 5800 1 4
Humlevænget 30 5800 1 4
Huslodderne 9 5853 1 4
Huslodderne 9 5853 2 3
Idavej 2 5800 1 4
Jernbanegade 3 5800 1 4
Jernbanegade 5 5800 1 4
Jernbanegade 16 5800 1 4
Juelsbergvej 2 5800 1 4
Juelsbergvej 2 5800 3 4
Juelsbergvej 2 5800 4 4
Juelsbergvej 4 5800 1 3
Juelsbergvej 11B 5800 2 1
Juelsbergvej 11C 5800 3 1
Juelsbergvej 11 5800 1 1
Juelsbergvej 11 5800 7 3
Juelsbergvej 11 5800 8 3
Juelsbergvej 11 5800 9 2
Juelsbergvej 12 5800 1 4
Juelsbergvej 12 5800 2 4
Jydehaven 3 5540 1 4
Jydeodden 4 5800 1 4
Kabinettet 3 5800 1 4
Kabinettet 3 5800 2 4
Kabinettet 17 5800 1 4
Kabinettet 22 5800 1 4
Kajbjergvej 24 5871 1 2
Kajbjergvej 24 5871 2 2
Kertemindevej 2 5800 1 4
Kertemindevej 6 5800 1 4
Kertemindevej 15 5800 1 3
Kertemindevej 15 5800 2 4
Kertemindevej 17 5800 1 3
Kertemindevej 19 5800 1 4
Kertemindevej 19 5800 2 4
Kertemindevej 19 5800 4 4
Kertemindevej 19 5800 5 4
Kertemindevej 19 5800 8 4
Kertemindevej 23 5800 1 3
Kertemindevej 29 5800 1 4
Kertemindevej 33 5800 1 4
Kertemindevej 33 5800 2 4
Kertemindevej 55 5800 1 4
Kertemindevej 73 5800 1 4
Kertemindevej 83 5800 1 3
Kertemindevej 100 5800 1 3
Kertemindevej 102 5800 1 3
Kertemindevej 102 5800 2 3
Kertemindevej 102 5800 3 3
Kertemindevej 106 5800 1 4
Kertemindevej 115 5800 1 4
Kertemindevej 116 5800 1 3
Kertemindevej 129 5800 1 4
Kertemindevej 135 5800 1 3
Kertemindevej 135 5800 2 3
Kertemindevej 135 5800 3 3
Kertemindevej 135 5800 4 3
Kertemindevej 144 5800 1 3
Kertemindevej 144 5800 2 4
Kertemindevej 144 5800 3 4
Kertemindevej 144 5800 4 4
Kertemindevej 144 5800 5 4
Kertemindevej 147 5800 1 3
Kertemindevej 147 5800 2 3
Kertemindevej 147 5800 3 3
Kertemindevej 147 5800 4 3
Kertemindevej 147 5800 5 3
Kertemindevej 153 5800 1 4
Kertemindevej 153 5800 2 4
Kertemindevej 153 5800 3 4
Kertemindevej 153 5800 4 4
Kertemindevej 153 5800 5 4
Kertemindevej 161 5800 1 3
Kertemindevej 185 5800 1 3
Kertemindevej 191 5800 1 4
Kgs.Bastionsvej 2 5800 1 4
Kgs.Bastionsvej 3 5800 1 4
Kildevænget 2 5800 1 4
Kildevænget 4 5800 1 4
Kirkegade 7 5800 1 4
Kirkegade 11 5800 1 3
Kirkegade 15 5800 1 3
Kissendrupvej 5 5800 1 3
Kissendrupvej 5 5800 2 3
Kissendrupvej 5 5800 4 3
Kissendrupvej 10A 5800 27 4
Kissendrupvej 10A 5800 28 4
Kissendrupvej 10A 5800 30 4
Kissendrupvej 10 5800 1 4
Kissendrupvej 15 5800 1 3
Kissendrupvej 15 5800 2 3
Kissendrupvej 18 5800 3 4
Kissendrupvej 27 5540 1 4
Kissendrupvej 27 5540 2 4
Kissendrupvej 40 5540 1 4
Kjærsvej 2 5800 1 4
Kjærsvej 3 5800 1 4
Knudshovedvej 8 5800 1 4
Knudshovedvej 20 5800 1 4
Knudshovedvej 22 5800 1 4
Knudshovedvej 24 5800 1 4
Knudshovedvej 25 5800 1 3
Knudshovedvej 36 5800 1 4
Knudshovedvej 85 5800 1 4
Kogsbøllevej 2 5800 1 4
Kogsbøllevej 6 5800 1 4
Kogsbøllevej 26 5800 1 4
Kogsbøllevej 27 5800 1 3
Kogsbøllevej 27 5800 3 4
Kogsbøllevej 27 5800 4 4
Kogsbøllevej 27 5800 5 4
Kogsbøllevej 29 5800 1 4
Kogsbøllevej 37 5800 1 3
Kogsbøllevej 42A 5800 1 3
Kogsbøllevej 42A 5800 2 4
Kogsbøllevej 44 5800 1 2
Kogsbøllevej 45 5800 1 4
Kogsbøllevej 47 5800 1 3
Kogsbøllevej 47 5800 2 3
Kogsbøllevej 47 5800 3 3
Kogsbøllevej 47 5800 5 3
Kogsbøllevej 49 5800 1 4
Kogsbøllevej 51 5800 1 3
Kogsbøllevej 51 5800 2 3
Kogsbøllevej 52 5800 1 4
Kogsbøllevej 52 5800 2 4
Kogsbøllevej 52 5800 3 4
Kogsbøllevej 55 5800 1 4
Kogsbøllevej 61 5800 1 4
Kogsbøllevej 63 5800 1 3
Kokhaven 4 5800 1 4
Kokhaven 6 5800 1 3
Kokhaven 6 5800 2 3
Kokhaven 6 5800 3 3
Kokhaven 80 5800 1 4
Kongegade 1 5800 1 2
Kongegade 2A 5800 1 3
Kongegade 3 5800 1 4
Kongegade 5 5800 1 4
Kongegade 8 5800 1 4
Kongegade 12 5800 1 2
Kongegade 12 5800 2 3
Kongegade 12 5800 3 3
Kongegade 12 5800 4 3
Kongegade 15 5800 1 4
Kongegade 16 5800 1 3
Kongegade 17 5800 1 3
Kongegade 19 5800 1 4
Kongegade 20 5800 1 4
Kongegade 21 5800 1 4
Kongegade 22A 5800 1 3
Kongegade 22C 5800 2 4
Kongegade 23 5800 1 4
Kongegade 24 5800 1 3
Kongegade 31 5800 1 3
Kongegade 33 5800 1 4
Korkendrupvej 3 5540 2 4
Korkendrupvej 3 5540 6 4
Korkendrupvej 14 5540 1 3
Korkendrupvej 15 5540 1 3
Korkendrupvej 15 5540 2 4
Korkendrupvej 15 5540 4 4
Korkendrupvej 17 5540 1 4
Korkendrupvej 17 5540 2 4
Korkendrupvej 20 5540 1 3
Korkendrupvej 20 5540 2 3
Korkendrupvej 20 5540 3 3
Korkendrupvej 24 5540 1 4
Korkendrupvej 32 5540 1 4
Korkendrupvej 34 5540 1 4
Korkendrupvej 34 5540 2 3
Korkendrupvej 34 5540 3 3
Korkendrupvej 34 5540 4 3
Korkendrupvej 50 5540 1 4
Korsbrødregade 2 5800 2 2
Korsbrødregade 4 5800 1 2
Korsgade 2 5800 1 3
Korsgade 4 5800 1 3
Korsgade 6 5800 2 4
Korsgade 10 5800 1 4
Korsgade 10 5800 2 4
Korsgade 11 5800 1 3
Korsgade 11 5800 2 4
Korsgade 13 5800 1 4
Korsgade 16 5800 1 4
Korsgade 18 5800 1 4
Krogvænget 3 5800 1 3
Krogvænget 5 5800 1 4
Kronprinsensgade 1 5800 1 4
Kronprinsensgade 14 5800 1 4
Kronprinsensgade 16 5800 1 4
Kronprinsensgade 19 5800 1 4
Kronprinsensgade 34A 5800 2 3
Kronprinsensgade 34 5800 1 3
Kystvej 1 5800 1 4
Kystvej 16 5800 1 4
Kystvej 18 5800 1 3
Lamdrupvej 8 5800 1 4
Lamdrupvej 9 5800 1 3
Lamdrupvej 11 5800 1 3
Lamdrupvej 17 5800 1 4
Lamdrupvej 103 5853 1 4
Langelandsvej 16 5800 1 3
Lillemøllevej 2 5800 1 4
Lillemøllevej 5 5800 1 4
Lillemøllevej 5 5800 2 4
Lillemøllevej 11 5800 1 3
Lindealleen 1 5800 1 2
Lindenborgvej 4A 5800 1 3
Lindenborgvej 4B 5800 2 3
Lindenborgvej 6 5800 1 3
Lindevej 4 5800 1 4
Lindevej 14 5800 1 4
Lindevej 16 5800 1 4
Lindevej 17 5800 1 4
Lindevej 22 5800 1 4
Lindevej 30 5800 1 4
Ludv.Hansensvej 7 5800 1 4
Lysemosevej 9 5800 1 3
Margrethevej 2 5800 1 4
Margrethevej 7 5800 1 4
Margrethevej 12 5800 1 3
Margrethevej 14 5800 1 3
Margrethevej 16 5800 1 3
Marienlystvej 4 5800 1 4
Marienlystvej 4 5800 2 4
Marienlystvej 8 5800 1 4
Marienlystvej 8 5800 2 4
Marienlystvej 8 5800 4 4
Mart.Rasmussensgade 5 5800 1 4
Mellemgade 4 5800 1 3
Mellemgade 5 5800 1 4
Mellemgade 8 5800 3 3
Mellemgade 11 5800 2 3
Mellemgade 12 5800 1 4
Mellemgade 18 5800 1 4
Mellemgade 20 5800 4 4
Mellemgade 22 5800 1 4
Mellemgade 22 5800 2 4
Mellemgade 23 5800 1 4
Mellemgade 24 5800 1 3
Mellemgade 29 5800 1 4
Mellemgade 31 5800 1 4
Mellemgade 33 5800 1 3
Musvågevej 22 5800 1 4
Møllebakken 1A 5800 3 4
Møllegårdsvej 2 5800 1 3
Møllegårdsvej 2 5800 5 4
Møllegårdsvej 11 5800 1 3
Møllegårdsvej 11 5800 2 4
Møllegårdsvej 11 5800 4 4
Møllegårdsvej 11 5800 5 4
Møllegårdsvej 15 5800 1 4
Møllegårdsvej 25 5800 1 3
Møllegårdsvej 25 5800 2 3
Nederbyvej 9 5800 1 4
Nederbyvej 9 5800 2 4
Nederbyvej 10 5800 1 4
Nederbyvej 11 5800 2 4
Nederbyvej 11 5800 3 4
Nederbyvej 13 5800 1 4
Nederbyvej 14 5800 1 4
Nederbyvej 15 5800 1 4
Nederbyvej 15 5800 2 4
Nederbyvej 18 5800 2 4
Nederbyvej 22 5800 1 4
Nederbyvej 22 5800 2 4
Nederbyvej 22 5800 3 4
Nederbyvej 22 5800 4 4
Nederbyvej 22 5800 5 4
Neptunvænget 8 5800 1 4
Nordenhusevej 2 5800 1 4
Nordenhusevej 3 5800 1 4
Nordenhusevej 20 5800 1 4
Nordenhusevej 20 5800 2 4
Nordenhusevej 23 5800 1 4
Nordenhusevej 25 5800 1 4
Nordenhusevej 27 5800 1 4
Nordenhusevej 27 5800 2 4
Nordenhusevej 27 5800 3 4
Nordenhusevej 34 5800 1 4
Nybrogade 4 5800 1 4
Nyenstad 1 5800 1 4
Nyenstad 3 5800 1 4
Nyenstad 4 5800 1 4
Nyenstad 5 5800 1 4
Nyenstad 6 5800 1 4
Nyenstad 7 5800 1 4
Nyenstad 8 5800 1 4
Nyenstad 9 5800 1 4
Nyenstad 10 5800 1 4
Nyenstad 11 5800 1 4
Nyenstad 12 5800 1 4
Nyenstad 13 5800 1 4
Nyenstad 14 5800 1 4
Nyenstad 15 5800 1 4
Nyenstad 16 5800 1 4
Nyenstad 17 5800 1 4
Nyenstad 18 5800 1 4
Nyenstad 19 5800 1 4
Nyenstad 20 5800 1 4
Nyenstad 21 5800 1 4
Nyenstad 22 5800 1 4
Nyenstad 23 5800 1 4
Nyenstad 24 5800 1 4
Nyenstad 25 5800 1 4
Nyenstad 26 5800 1 4
Nyenstad 27 5800 1 4
Nyenstad 28 5800 1 4
Nyenstad 29 5800 1 4
Nyenstad 30 5800 1 4
Nygade 3 5800 1 4
Nyhavevej 1 5800 1 4
Nyhavevej 1 5800 4 4
Nyhavevej 1 5800 5 4
Nyhavevej 3 5800 1 4
Nyhavevej 3 5800 2 4
Nyhavevej 4 5800 1 4
Nymarksvej 2 5800 1 4
Nymarksvej 3 5800 1 4
Nymarksvej 22 5800 1 4
Nørregade 1 5800 1 2
Nørregade 2 5800 1 4
Nørregade 5 5800 1 3
Nørregade 5 5800 2 3
Nørregade 5 5800 3 3
Nørregade 6 5800 1 4
Nørregade 7 5800 8 4
Nørregade 10 5800 1 4
Nørregade 11 5800 1 3
Nørregade 12 5800 1 3
Nørregade 14 5800 1 4
Nørregade 15 5800 1 4
Nørregade 17 5800 1 4
Nørregade 28 5800 1 4
Nørregade 30 5800 1 4
Nørregade 36 5800 1 3
Nørregade 37 5800 1 4
Nørrevoldgade 2 5800 2 3
Nørrevoldgade 9 5800 2 3
Nørrevoldgade 23 5800 1 4
Nørrevoldgade 24 5800 4 3
Nørrevoldgade 25 5800 1 3
Nørrevoldgade 35 5800 1 3
Nørrevoldgade 37 5800 1 4
Nørrevoldgade 39 5800 1 4
Nørrevoldgade 43 5800 1 4
Nørrevoldgade 45 5800 1 4
Nørrevoldgade 49 5800 1 4
Nørrevoldgade 51 5800 1 4
Nørrevoldgade 53 5800 1 4
Nørrevoldgade 55 5800 1 4
Nørrevoldgade 57 5800 1 4
Nørrevoldgade 58 5800 1 3
Nørrevoldgade 59 5800 1 4
Nørrevoldgade 63 5800 1 3
Nørrevoldgade 64 5800 1 4

Odensevej 1 5800 3 3
Odensevej 53A 5800 1 4
Odensevej 56 5800 1 4
Odensevej 69 5800 1 4
Odensevej 70 5800 1 3
Odensevej 131 5800 1 4
Odensevej 133 5800 1 4
Odensevej 143 5800 1 4
Odensevej 145 5800 1 3
Odensevej 145 5800 2 3
Odensevej 147 5800 1 4
Odensevej 148 5800 1 4
Odensevej 159 5800 1 3
Odensevej 164 5800 1 3
Ole Suhrsgade 3 5800 1 4
Ole Suhrsgade 5 5800 1 4
Pilehaven 2 5800 1 3
Pilemosevej 1 5800 1 4
Pilevej 20 5800 1 4
Pilevænget 7 5800 1 4
Provst Hjortsvej 3 5800 1 3
Provst Hjortsvej 3 5800 2 3
Provst Hjortsvej 5 5800 1 3
Provst Hjortsvej 7 5800 1 3
Provst Hjortsvej 9 5800 1 4
Provst Hjortsvej 9 5800 2 4
Provst Hjortsvej 30 5800 1 4
Provst Hjortsvej 32 5800 1 4
Provst Hjortsvej 34 5800 1 4
Provst Hjortsvej 36 5800 1 4
Provst Hjortsvej 38 5800 1 4
Provst Hjortsvej 40 5800 1 4
Provst Hjortsvej 42 5800 1 4
Provst Hjortsvej 44 5800 1 4
Provst Hjortsvej 46 5800 1 4
Provst Hjortsvej 48 5800 1 4
Provst Hjortsvej 50 5800 1 4
Provst Hjortsvej 52 5800 1 4
Præstegårdsvej 1 5853 4 4
Præstegårdsvej 2 5853 1 4
Præstegårdsvej 2 5853 2 4
Præstevænget 67 5800 4 4
Præstevænget 67 5800 5 4
Ravelinsvej 1A 5800 2 4
Regstrupvej 31 5800 1 4
Regstrupvej 31 5800 2 4
Regstrupvej 31 5800 3 4
Regstrupvej 31 5800 4 4
Regstrupvej 32 5800 2 4
Regstrupvej 32 5800 3 4
Regstrupvej 47 5800 1 4
Regstrupvej 47 5800 2 3
Regstrupvej 47 5800 3 3
Regstrupvej 49 5800 1 4
Regstrupvej 49 5800 2 4
Regstrupvej 49 5800 3 4
Regstrupvej 49 5800 4 4
Regstrupvej 55 5800 2 4
Regstrupvej 55 5800 3 4
Regstrupvej 71 5800 1 4
Regstrupvej 71 5800 2 4
Regstrupvej 71 5800 3 4
Regstrupvej 71 5800 6 4
Regstrupvej 81 5800 1 4
Ringervej 4 5800 1 4
Rosildevænget 1 5800 1 4
Rosildevænget 5 5800 1 4
Rosildevænget 8M 5800 1 3
Rosildevænget 9 5800 1 4
Skaboeshusevej 107 5800 2 3
Skaboeshusevej 140 5800 1 4
Skaboeshusevej 150 5800 1 3
Skaboeshusevej 158 5800 1 4
Skaboeshusevej 160 5800 1 4
Skaboeshusevej 167 5800 1 3
Skaboeshusevænget 1 5800 1 4
Skaboeshusevænget 2 5800 1 3
Skaboeshusevænget 3 5800 1 4
Skaboeshusevænget 4 5800 1 4
Skaboeshusevænget 5 5800 1 4
Skaboeshusevænget 6 5800 1 4
Skaboeshusevænget 10 5800 1 4
Skalkendrupvej 2 5800 1 3
Skalkendrupvej 2 5800 2 4
Skalkendrupvej 2 5800 3 3
Skalkendrupvej 5 5800 1 4
Skalkendrupvej 6 5800 1 4
Skalkendrupvej 7 5800 1 4
Skalkendrupvej 12 5800 1 4
Skalkendrupvej 16 5800 1 4
Skalkendrupvej 24 5800 1 4
Skalkendrupvej 24 5800 6 4
Skalkendrupvej 28 5800 1 4
Skalkendrupvej 42 5800 1 3
Skalkendrupvej 42 5800 2 4
Skalkendrupvej 42 5800 3 4
Skalkendrupvej 72 5800 1 3
Skalkendrupvej 81 5800 1 3
Skalkendrupvej 84 5800 1 4
Skalkendrupvej 87 5800 1 4
Skalkendrupvej 89 5800 1 4
Skippergade 2 5800 1 3
Skippergade 6 5800 1 4
Skippergade 10 5800 1 4
Skippergade 12 5800 1 4
Skippergade 16 5800 1 4
Skippergade 18 5800 1 4
Skippergade 20 5800 1 4
Skippergade 22 5800 1 4
Skippergade 24 5800 1 4
Skippergade 26A 5800 1 3
Skippergade 26 5800 1 3
Skippergade 28 5800 1 4
Skolebakken 13 5800 1 4
Skolebakken 19 5800 3 4
Skolevej 25 5800 1 4
Skolevej 25 5800 2 4
Skolevej 28 5800 1 4
Skovgyden 2 5800 1 3
Skovgyden 15 5800 1 3
Skovgyden 15 5800 2 4
Skovgyden 15 5800 4 4
Skovgyden 15 5800 5 4
Skovgyden 21 5800 1 4
Skovgyden 21 5800 2 3
Skovgyden 31 5800 1 4
Skovgyden 34 5800 1 3
Skovgyden 34 5800 2 3
Skovgyden 43 5800 3 4
Skovhusvej 7 5800 1 4
Skræddergyden 18 5800 1 4
Skræddergyden 19 5800 1 4
Skræddergyden 22 5800 1 4
Skræddergyden 24 5800 1 4
Slipshavnsvej 30 5800 1 3
Slipshavnsvej 51 5800 1 3
Slipshavnsvej 512 5800 3 4
Slipshavnsvej 513 5800 5 4
Slipshavnsvej 513 5800 12 4
Slipshavnsvej 513 5800 13 4
Slipshavnsvej 514 5800 1 4
Slotsgade 1A 5800 1 3
Slotsgade 1B 5800 1 4
Slotsgade 3 5800 1 4
Slotsgade 11 5800 1 2
Slotsgade 13 5800 1 3
Slotsgade 15 5800 2 3
Slotsgade 17 5800 1 3
Slotsgade 19 5800 1 3
Slotsgade 21 5800 1 4
Slotsgade 29 5800 1 4
Slotsgade 33A 5800 1 4
Slotsgade 34 5800 1 3
Slotsgade 502 5800 2 3
Slotsgade 502 5800 3 1
Slotsgade 502 5800 4 1
Smedevej 1 5800 1 4
Smedevej 9 5800 7 4
Sofienbergvej 1 5800 1 3
Solvænget 2 5800 1 4
Solvænget 4 5800 1 4
Solvænget 6 5800 1 4
Solvænget 8 5800 1 4
Solvænget 10 5800 1 4
Solvænget 12 5800 1 4
Solvænget 14 5800 1 4
Sommerbyen 26 5800 1 4
Sprotoften 1A 5800 1 4
Sprotoften 2 5800 2 4
Sprotoften 17 5800 1 4
Sprotoften 22 5800 2 4
Sprotoften 35 5800 1 4
Sprotoften 38 5800 2 4
Sprotoften 41 5800 3 4
Sprotoften 44 5800 4 4
Steensvej 1B 5800 1 3
Steensvej 9 5800 1 3
Stendamsgade 2 5800 1 4
Stendamsgade 4 5800 1 3
Stendamsgade 11 5800 2 3
Stendamsgade 11 5800 3 3
Stendamsgade 11 5800 4 3
Stendamsgade 12 5800 1 4
Strandalleen 24 5800 1 4
Strandalleen 42 5800 1 4
Strandalleen 50 5800 1 3
Strandalleen 66 5800 1 3
Strandalleen 68 5800 1 4
Strandalleen 70 5800 1 4
Strandalleen 76 5800 1 4
Strandalleen 77 5800 1 3
Strandalleen 78 5800 1 4
Strandalleen 99 5800 1 3
Strandhavevej 1 5800 1 4
Strandhavevej 1 5800 2 4
Strandhavevej 1 5800 3 4
Strandhavevej 1 5800 4 4
Strandhavevej 19 5800 1 4
Strandløkkevej 2 5800 1 3
Strandløkkevej 3 5800 1 4
Strandløkkevej 5 5800 1 4
Strandløkkevej 5 5800 2 4
Strandløkkevej 9 5800 1 4
Strandskovvej 1 5800 1 3
Strandskovvej 6 5800 1 3
Strandskovvej 8 5800 1 2
Strandskovvej 25 5800 1 4
Strandskovvej 35 5800 1 4
Strandskovvej 35 5800 2 4
Strandskovvej 35 5800 3 4
Strandskovvej 41 5800 1 4
Strandtvedvej 3 5800 1 4
Strandtvedvej 7 5800 1 4
Strandtvedvej 7 5800 2 4
Strandtvedvej 7 5800 3 4
Strandtvedvej 7 5800 4 4
Strandvejen 1A 5800 1 4
Strandvejen 6 5800 1 3
Strandvejen 18 5800 1 4
Strandvejen 23 5800 1 4
Strandvejen 38 5800 1 4
Strandvejen 40 5800 1 4
Sulkendrupvej 7 5800 1 3
Sulkendrupvej 7 5800 2 3
Sulkendrupvej 7 5800 3 3
Sulkendrupvej 7 5800 4 3
Sulkendrupvej 9 5800 1 3
Sulkendrupvej 9 5800 2 3
Sulkendrupvej 9 5800 3 3
Sulkendrupvej 10 5800 1 3
Sulkendrupvej 10 5800 2 4
Sulkendrupvej 10 5800 3 4
Sulkendrupvej 10 5800 4 4
Sulkendrupvej 10 5800 6 4
Sulkendrupvej 13 5800 1 3
Sulkendrupvej 15 5800 1 3
Sulkendrupvej 15 5800 3 4
Sulkendrupvej 16 5800 1 4
Sulkendrupvej 16 5800 2 4
Sulkendrupvej 16 5800 3 4
Sulkendrupvej 17 5800 1 3
Sulkendrupvej 19 5800 1 4
Sulkendrupvej 19 5800 3 4
Svalehøjvej 2 5800 1 4
Svalehøjvej 2 5800 2 4
Svalehøjvej 2 5800 3 4
Svalehøjvej 2 5800 4 4
Svalehøjvej 12 5800 1 4
Svalevej 1 5800 1 4
Svanedamsgade 1 5800 1 4
Svanedamsgade 2 5800 1 4
Svanedamsgade 3 5800 1 4
Svanedamsgade 5 5800 1 3
Svanedamsgade 10 5800 1 4
Svanedamsgade 27 5800 1 4
Svanedamsgade 30 5800 1 3
Svanedamsgade 32 5800 1 4
Svendborgvej 2 5800 1 4
Svendborgvej 3 5800 3 3
Svendborgvej 3 5800 4 3
Svendborgvej 5 5800 1 3
Svendborgvej 5 5800 2 3
Svendborgvej 6 5800 2 4
Svendborgvej 6 5800 3 4
Svendborgvej 52 5853 1 4
Svendborgvej 55 5853 1 4
Svendborgvej 77 5853 1 4
Svendborgvej 79 5853 1 3
Svendborgvej 80 5853 1 4
Svendborgvej 82 5853 1 4
Svendborgvej 84 5853 1 4
Svendborgvej 86 5853 1 3
Svendborgvej 90 5853 1 4
Svendborgvej 90 5853 2 4
Svendborgvej 92 5853 1 4
Svendborgvej 96 5853 1 3
Svendborgvej 98 5853 1 3
Svendborgvej 100 5853 1 3
Sylleskovvej 13 5800 1 4
Sølystvej 5 5800 1 4
Sølystvej 10A 5800 1 3
Sølystvej 10A 5800 2 3
Sølystvej 19 5800 1 4
Sølystvej 23 5800 1 4
Sølystvej 25 5800 1 4
Søndergade 13 5800 1 4
Søndergade 18 5800 1 4
Teglgårdsvej 1 5800 1 4
Teglgårdsvej 1 5800 5 4
Teglgårdsvej 7 5800 1 3
Teglgårdsvej 10 5800 1 3
Telegrafvej 1 5800 1 3
Telegrafvej 2 5800 1 3
Torvet 1 5800 1 2
Torvet 1 5800 2 3
Torvet 4 5800 1 3
Torvet 5 5800 1 3
Torvet 5 5800 2 4
Torvet 7 5800 1 4
Torvet 8 5800 1 3
Torvet 10 5800 1 3
Torvet 11 5800 1 3
Torvet 14 5800 1 2
Tunnelvej 3A 5800 1 4
Tunnelvej 4 5800 1 4
Tunnelvej 7 5800 1 3
Tunnelvej 12 5800 1 4
Tunnelvej 18 5800 1 4
Tunnelvej 18 5800 2 4
Tunnelvej 18 5800 3 4
Tunnelvej 20 5800 1 4
Tunnelvej 22 5800 1 4
Tunnelvej 22 5800 2 4
Tårnvej 13 5800 1 3
Vagtstien 2 5800 1 3
Vestergade 3 5800 1 3
Vestergade 4 5800 1 4
Vestergade 5 5800 1 3
Vestergade 6 5800 1 4
Vestergade 7 5800 1 3
Vestergade 7 5800 2 4
Vestergade 7 5800 4 4
Vestergade 7 5800 5 4
Vestergade 8 5800 2 4
Vestergade 15 5800 3 3
Vestergade 17 5800 4 3
Vestergade 17 5800 7 3
Vestergade 17 5800 8 4
Vestergade 34 5800 1 4
Vestervoldgade 4 5800 1 4
Vestervoldgade 7 5800 1 4
Vestervoldgade 8 5800 1 4
Vestervoldgade 12 5800 1 4
Vestervoldgade 14 5800 1 4
Vestervoldgade 16 5800 1 4
Vestervoldgade 18 5800 1 3
Vestervoldgade 20 5800 1 4
Vestervoldgade 24 5800 1 4
Vestervoldgade 24 5800 2 4
Vestervoldgade 28 5800 1 4
Vestervoldgade 29 5800 1 4
Vestervoldgade 30 5800 1 4
Vestervoldgade 32 5800 1 4
Vestervoldgade 33A 5800 2 3
Vestervoldgade 33 5800 1 4
Vestervoldgade 33 5800 3 3
Vestervoldgade 35 5800 1 4
Vestervoldgade 47 5800 1 4
Vindingevej 1 5800 1 4
Vindingevej 5 5800 1 4
Vindingevej 7 5800 1 4
Vindingevej 9 5800 1 4
Vindingevej 13 5800 1 4
Vindingevej 18 5800 1 4
Vindingevej 25 5800 1 4
Vindingevej 27 5800 1 3
Vindingevej 29A 5800 1 3
Vindingevej 31 5800 1 3
Vindingevej 32A 5800 1 4
Vindingevej 34 5800 1 3
Vindingevej 35 5800 1 3
Vindingevej 36 5800 1 4
Vindingevej 36 5800 2 3
Vindingevej 36 5800 3 3
Vindingevej 36 5800 4 3
Vindingevej 36 5800 5 4
Vindingevej 36 5800 7 3
Vindingevej 36 5800 9 3
Vindingevej 36 5800 10 4
Vindingevej 36 5800 12 4
Vindingevej 38A 5800 1 3
Vindingevej 39 5800 1 3
Vindingevej 43 5800 1 3
Vindingevej 49 5800 1 3
Vindingevej 51 5800 1 3
Vindingevej 59 5800 1 3
Vindingevej 63 5800 1 3
Vinkelvej 14 5800 1 4
Vognmandsvej 3 5800 1 4
Vognmandsvej 25 5800 1 4
Vognmandsvej 27 5800 1 4
Vognmandsvej 29 5800 1 4
Vognmandsvej 31 5800 1 4
Vognmandsvej 33 5800 1 4
Vognmandsvej 35 5800 1 4
Vognmandsvej 37 5800 1 4
Vognmandsvej 39 5800 1 4
Vognmandsvej 41 5800 1 4
Vognmandsvej 43 5800 1 4
Vægtergade 2 5800 2 3
Wilsonsgade 1 5800 1 4
Wilsonsgade 2 5800 1 3
Wilsonsgade 3 5800 1 3
Wilsonsgade 4 5800 1 3
Wilsonsgade 5 5800 1 3
Wilsonsgade 6 5800 1 3
Wilsonsgade 7 5800 1 3
Wilsonsgade 8 5800 1 4
Wilsonsgade 9 5800 1 3
Wilsonsgade 10 5800 1 3
Wilsonsgade 11 5800 1 3
Wilsonsgade 12 5800 1 3
Wilsonsgade 13 5800 1 3
Wilsonsgade 14 5800 2 3
Wilsonsgade 15 5800 1 3
Wørishøffersgade 2 5800 1 4
Wørishøffersgade 3 5800 1 4
Wørishøffersgade 4 5800 1 4
Wørishøffersgade 5 5800 1 4
Wørishøffersgade 6 5800 1 4
Wørishøffersgade 7 5800 1 4
Wørishøffersgade 8 5800 1 4
Wørishøffersgade 9 5800 1 4
Wørishøffersgade 10 5800 1 4
Wørishøffersgade 11 5800 1 4
Wørishøffersgade 12 5800 1 4
Wørishøffersgade 13 5800 1 4
Wørishøffersgade 14 5800 1 4
Wørishøffersgade 15 5800 1 4
Wørishøffersgade 16 5800 1 4
Wørishøffersgade 17 5800 1 4
Wørishøffersgade 18 5800 1 4
Wørishøffersgade 19 5800 1 4
Wørishøffersgade 20 5800 1 4
Ørnevej 21 5800 1 4
Østervoldgade 44A 5800 1 4
Østervoldgade 48 5800 1 4
Østervoldgade 50 5800 1 4
Østervoldgade 52 5800 1 4
Østervoldgade 53 5800 1 4
Østervoldgade 54 5800 1 4
Østervoldgade 61 5800 1 4
Østervoldgade 62 5800 1 4
Østervoldgade 65 5800 1 4
Østervoldgade 67 5800 1 3
Østervoldgade 69 5800 1 4
Østervoldgade 81 5800 1 4
Østervoldgade 83 5800 1 4
Østerøvej 5 5800 1 4
Østerøvej 7 5800 1 4
Østerøvej 44 5800 1 4
Østerøvej 46 5800 1 4
Østerøvej 57 5800 1 3
Østerøvej 63 5800 1 3
Østerøvej 91 5800 1 4
Østerøvej 101 5800 1 4
Østerøvej 113 5800 1 4
Åløkkevej 41 5800 1 3
Åløkkevej 41 5800 2 3
Åløkkevej 41 5800 3 3
Årsleffsgade 1 5800 1 3
Årsleffsgade 2 5800 1 3
Årsleffsgade 3 5800 1 3
Årsleffsgade 4 5800 1 3
Årsleffsgade 5 5800 1 3
Årsleffsgade 8 5800 1 3
Årsleffsgade 9 5800 1 3
Årsleffsgade 10 5800 2 3
Årsleffsgade 11 5800 1 3
Årsleffsgade 12 5800 1 3
Årsleffsgade 13 5800 1 3
Årsleffsgade 14 5800 1 3
Årsleffsgade 16 5800 1 3
Årsleffsgade 17 5800 1 3
Årsleffsgade 19 5800 1 3
Årsleffsgade 20 5800 1 3
Årsleffsgade 21 5800 1 4
Åskovvej 6 5800 1 4
Åskovvej 9 5800 1 4
Åskovvej 10 5800 1 4
Åskovvej 22 5800 1 4
Åvej 2 5800 1 3
Åvej 3 5800 2 4
Åvej 6 5800 1 3
Åvej 7 5800 1 3
Åvej 7 5800 3 3
Åvej 8 5800 1 3


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.

 

Eksterne links

Fredede bygninger i Nyborg

Bevaringsværdi for bygninger i Nyborg

Gode råd om bygningsbevaring