Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Generelle rammebestemmelser Rammebestemmelser for facader og skilte

Rammebestemmelser for facader og skilte


I byområder gælder, at skiltning, udhængsskabe, markiser og opsætning af andet facadeudstyr skal tilpasses bygningens arkitektur og det omgivende byrum. Generelt skal opsætningen respektere facadens opdeling med vinduer, døre, materialer og farvesætning.

Sokler, gesimser og andre karakteristiske facadeelementer skal holdes fri for skiltning. 

Facadeskilte skal begrænses til stueetagen.

Skiltning på samme facade skal samordnes.

Lysskilte må kun udføres som bøjet i neon - ikke som lyskasser - de må ikke blænde, blinke eller pulsere.

Belysning af skilte skal ske diskret og afdæmpet og må ikke blænde.

Reklameflag og -bannere kan kun tillades i erhvervsområder og ved visse typer virksomheder som f.eks. hoteller og kun  i meget begrænset omfang.

I landsbyer og landområdet gælder særlige regler for skiltning i forhold til naturbeskyttelsesloven.


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.