Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Generelle rammebestemmelser Rammebestemmelser for fri- og opholdsarealer

Rammebestemmelser for fri- og opholdsarealer


De eksisterende rekreative fri- og opholdsarealer i byer og landsbyer skal opretholdes i videst mulig udstrækning.

Ved nye bebyggelser skal der udlægges fri- og opholdsarealer af en passende størrelse afhængigt af bebyggelsernes anvendelse, omfang, karakter og beliggenhed.

Fælles opholdsarealer skal etableres på terræn. Hævede gårdarealer, terrasser og altaner kan ikke medregnes de fælles fri- og opholdarealer.

 Ved etablering af mere end 4 tæt-lave og 8 åben-lave boliger skal der anlægges fælles friarealer svarende til min. 100 m2 (tæt-lav) 50 m2 (åben-lav) pr. bolig. Ved etablering af etageboliger skal der anlægges fælles friarealer svarende til 110 m2 pr. bolig.

 I nye boligområder med mere end 50 boliger skal der derudover bidrages til større sammenhængende natur- og parkområder i det pågældende bysamfund.  

Friareal i Bondemosen


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.