Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Generelle rammebestemmelser Rammebestemmelser for hegning

Rammebestemmelser for hegning


Hegning mod rekreative områder og naturområder må kun etableres som levende hegn, eventuelt suppleret med trådhegn.

Etablering af levende hegn mod landskab og mod naturområder skal altid ske med naturligt forekommende træer og planter.

 
 Levende hegn i Regstrup


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.