Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Generelle rammebestemmelser Rammebestemmelser for parkering

Rammebestemmelser for parkering


Generelle krav til p-pladser i Nyborg Kommune

Boligområder  
Åben-lav 2 p-pl. på egen grund
Tæt-lav 1½ p-pl. (1 ved boligen, den ½ kan anlægges på fælles p-plads)
Etage 1½ p-pl. pr. bolig
Erhvervsområder  
Butikserhverv 1 p-pl. pr. 25 m2 butiksareal
Administrative erhverv 1 p-pl. pr. 50 m2 erhvervsetageareal
Produktion og lager 1 p-pl. pr. 100 m2 erhvervsetageareal

 

 Parkeringsfonden i Nyborg Bykerne

 Inden for parkeringsfondens område gælder særlige regler: 

Boliger 1 p-pl. pr. bolig
Butikker 1 p-pl- pr. 25 m2 etageareal
Erhverv 1 p-pl. pr. 50 m2 etageareal

 

P−pladser tillades kun anlagt på den enkelte ejendom, når kravene til friarealer er opfyldt. Såfremt man herefter ikke kan få plads til det krævede antal p−pladser, har byrådet mulighed for at give dispensation i form af betaling til en parkeringsfond ifølge parkeringsfondregulativet. Regulativet sikrer, at kommunen anlægger de manglende p-pladser inden 5 år.

 

Torvet i Nyborg


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.