Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Generelle rammebestemmelser Rammebestemmelser for risikovirksomheder

Rammebestemmelser for risikovirksomheder


Jf. Risikobekendtgørelse nr. 1666 af 14.12.2006 skal der ved planlægning af arealanvendelse tages hensyn til behov for passende afstande mellem virksomheder og risikofølsomme anvendelser.

Risikovirksomheder må ikke etableres eller udvides væsentligt, hvis afstanden til eksisterende risikofølsom anvendelse er mindre end 500 m, med mindre det er vurderet, at risikoforholdene er acceptable og sikkerhedsmæssigt forsvarlige.

Omkring risikovirksomheder udlægges konsekvensområder på i udgangspunktet 500 m eller på baggrund af en konkret risikovurdering.

Inden for konsekvensområder må der ikke etableres risikofølsom anvendelse som f.eks. offentlige bygninger og arealer, rekreative områder, områder som på grund af deres karakter er af særlig interesse eller særligt følsomme, ligeledes boligområder, veje og andre transportanlæg samt bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Bredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter, og bygninger og områder, som er svært evakuerbare, medmindre det er vurderet, at risikoforholdene er sikkerhedsmæssigt forsvarlige.


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.