Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Generelle rammebestemmelser Rammebestemmelser for tilgængelighed

Rammebestemmelser for tilgængelighed


Veje, stier og opholdsarealer skal af hensyn til handicappede brugere så vidt muligt udformes efter anvisningerne i DS-håndbogen Udearealer for alle.

I tilfælde hvor det ikke kan opfyldes 100 pct., skal der laves løsninger som tilgodeser så mange handicappede brugere som muligt.

Kommuneplan 2009's afsnit om handicapområdet kan ses her.

 Handicaprampe vesterhavnen


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.