Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.37

1.B.37 Nyborg, Ravnekærlund

Plannummer 1.B.37 
Plannavn Nyborg, Ravnekærlund 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav fremherskende 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 20% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8 m 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent 20 for åben-lav og 25 for tæt-lav for storparcellen. Byggelinien som følge af fredskov ved Bøjdenvej er ophævet. 
Opholdsarealer Grønningen omkring Ravnekærgård, tjener som fælles friareal for området. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 123 
Særlige bestemmelser Der må ikke foretages udstykninger, hvorved der fremkommer grunde på mindre end 900 m2 og større end 1399 m2 for åben-lav bebyggelse. Storparceller til tæt-lav bebyggelse min. 5000 m2.  

Bevaringsværdige bygninger

Warning: include_once(/pack/www/odeum/sites/nyborg/core/constants.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/www/odeum/sites/nyborgkp09/htdocs/kortbrowser/appformap/conf/load_modules.php on line 9

Warning: include_once(): Failed opening '/pack/www/odeum/sites/nyborg/core/constants.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /srv/www/odeum/sites/nyborgkp09/htdocs/kortbrowser/appformap/conf/load_modules.php on line 9

Warning: include_once(/pack/www/odeum/sites/nyborg/core/classes.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/www/odeum/sites/nyborgkp09/htdocs/kortbrowser/appformap/conf/load_modules.php on line 10

Warning: include_once(): Failed opening '/pack/www/odeum/sites/nyborg/core/classes.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /srv/www/odeum/sites/nyborgkp09/htdocs/kortbrowser/appformap/conf/load_modules.php on line 10

Warning: include_once(/pack/www/odeum/sites/nyborg/core/functions.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/www/odeum/sites/nyborgkp09/htdocs/kortbrowser/appformap/conf/load_modules.php on line 11

Warning: include_once(): Failed opening '/pack/www/odeum/sites/nyborg/core/functions.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /srv/www/odeum/sites/nyborgkp09/htdocs/kortbrowser/appformap/conf/load_modules.php on line 11

Warning: require_once(/pack/www/odeum/sites/nyborg/core/dbuser.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/www/odeum/sites/nyborgkp09/htdocs/kortbrowser/appformap/conf/load_modules.php on line 12