Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.R.21

1.R.21 Nyborg, kursuscenter v. Gl. Vindingevej

Plannummer 1.R.21 
Plannavn Nyborg, kursuscenter v. Gl. Vindingevej 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Anvendelse konkret Kursus og konferencecenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 20% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Kursus eller hotelvirksomhed. 
Bebyggelsens omfang Evt. yderligere bebyggelse skal placeres i nær tilknytning til den eksisterende og tilpasses denne med hensyn til byggeskik , materialer og farver. 
Miljø Områdets landskabelige værdier skal sikres, herunder navnlig forholdet til de fredede arealer ved Holckenhavn Fjord. 
Trafik Banestien skal opretholdes og have uhindret forbindelse til det øvrige stisystem. 
Lokalplaner Området er omffattet af lokalplan nr. 15 og 15.1 
Særlige bestemmelser Området må ikke udstykkes yderligere.  

Bevaringsværdige bygninger

Warning: include_once(/pack/www/odeum/sites/nyborg/core/constants.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/www/odeum/sites/nyborgkp09/htdocs/kortbrowser/appformap/conf/load_modules.php on line 9

Warning: include_once(): Failed opening '/pack/www/odeum/sites/nyborg/core/constants.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /srv/www/odeum/sites/nyborgkp09/htdocs/kortbrowser/appformap/conf/load_modules.php on line 9

Warning: include_once(/pack/www/odeum/sites/nyborg/core/classes.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/www/odeum/sites/nyborgkp09/htdocs/kortbrowser/appformap/conf/load_modules.php on line 10

Warning: include_once(): Failed opening '/pack/www/odeum/sites/nyborg/core/classes.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /srv/www/odeum/sites/nyborgkp09/htdocs/kortbrowser/appformap/conf/load_modules.php on line 10

Warning: include_once(/pack/www/odeum/sites/nyborg/core/functions.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/www/odeum/sites/nyborgkp09/htdocs/kortbrowser/appformap/conf/load_modules.php on line 11

Warning: include_once(): Failed opening '/pack/www/odeum/sites/nyborg/core/functions.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /srv/www/odeum/sites/nyborgkp09/htdocs/kortbrowser/appformap/conf/load_modules.php on line 11

Warning: require_once(/pack/www/odeum/sites/nyborg/core/dbuser.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/www/odeum/sites/nyborgkp09/htdocs/kortbrowser/appformap/conf/load_modules.php on line 12