Nyborg Kommune
 

Retningslinjer


Nedenfor ses en liste over emner i kommuneplanen. Ved at klikke på det enkelte emne kommer du direkte til det pågældende opslag, hvor retningslinjerne er oplistet i nummerorden:

Det vil vi

Bymønster og byudviklingBefolknings- og boligudviklingErhvervsudviklingDetailhandelDet åbne landMiljø og klima

By og land

Nyborg:
Samlet udviklingsplanBoligområder,  Erhvervsområder,  Detailhandel,  Bymidten og havnenGrønne områderByfornyelse.
Ørbæk:

Samlet udviklingsplanBoligområderErhvervsområderDetailhandel,  Grønne områder

Ullerslev:

Samlet udviklingsplanBoligområder,  ErhvervsområderDetailhandelGrønne områder

Landsbyerne og landdistriktet:

Aunslev/HjulbySkellerupVindinge/RosildeRefsvindingeFrørupTårupHerrested/Måre,  Ellinge,  LangtvedØvrige landsbyer og LanddistrikterByggeri i det åbne land.

Natur og Miljø

LandskaberBeskyttet naturNatura 2000Sammenhængende naturområderNaturforvaltning,   Lavbundsarealer

JordbrugSkovrejsningKulturmiljøer og fortidsminderBygningsbevaring

KystnærhedszonenGeologi,  Vandløb, søer og kystvande

GrundvandsbeskyttelseVandforsyning,  Vandindvinding, 

StøjRåstofferVVM-anlæg.

Ferie og fritid

SommerhuseKolonihaverOvernatningstilbudCampingpladserNaturstierGolfbaner,  Lystbådehavne.

Infrastruktur og teknik

Veje/FremkommelighedVeje/TilgængelighedTrafiksikkerhedTrafikstier,  Kollektiv trafikHavneVindmøllerTekniske anlæg.

Service

Børn og unge, Skole og uddannelseÆldreHandicapområdetKultur og fritid.

 


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.