Nyborg Kommune

Du er her: Home Service Kultur og fritid

Kultur og fritid


Nyborg Kommune rummer et aktivt og bredt kultur- og fritidsliv. Med udgangspunkt i byrådets kultur- og fritidspolitik understøtter Kommuneplan 2009 en udvikling, hvor kultur- og fritidslivet udvikles yderligere -både i forhold til de organiserede aktiviteter og i forhold til fleksible og individuelle tilbud til borgere og gæster, som ikke er en del af det organisërede kultur- og fritidsliv.

Mål

Alle kultur- og fritidslivets aktører skal være i front i udviklingen af en attarktiv kommune, hvor borgere og gæster mærker et berigende liv.

Kultur- og fritidstilbuddene skal tilpasses den nutidige og mere individuelt orienterede borger og børnefamilie.

Som amatørmusikkens højborg skal Nyborg være kendt som et af de bedste miljøer for udvikling af børn- og unges musikliv og karrierer.

Borgere og gæster skal tilbydes masser af aktiviteter i kommunens natur med indbydende kyster, historiske perler i et naturskønt kulturlandskab.

Formidlingen af Nyborgs historie skal nyænkes, så borgere og gæster får spændende oplevelser i historien og inspiration til ny forståelse af globaliseringen og dens muligheder.

Bevægelse og sundhed skal indgå i det daglige liv. Idræt og motion skal styrkes, så endu flere borgere deltager i fysiske og kreative aktiviteter.

På kreative måder skal borgerne inviteres til at involvere sig i kulturlivet, så der etableres betingelser for at udvikle sig og skabe noget sammen med andre. 

Fødekæden af aktive borgere, der fungerer som ildsjæle og frivillige ledere, skal stimuleres og konsolideres.

Retningslinjer

 1. Der skal udarbejdes en overordnet Kultur- og fritidsplan, der beskriver udviklingen af indsatser, tilskudsmodeller, partnerskaber og investeringer samt målrettede handlingsplaner i forhold til de opstilede mål.
 2. Kultur- og fritidscentre i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk skal udvikles som rammer for mangfoldige og tværgående kultur- og fritidstilbud.
 3. Foreninger, organisationer og virksomheder skal tilskyndes til at indgå partnerskaber, der kan styrke kultur- og fritidslivet i kommunen.
 4. Der skal arbejdes med fleksible og individuelle tilbud, så flere borgere deltager i kultur- og fritidslivet.
 5. Komunens institutioner for børn og unge skal etablere mere samarbejde med kultur- og fritidsaktørerne, der skal give inspiration til børnefamiliernes udfoldelsesmuligheder og liv.
 6. Nyborg skal på det kulturelle landkort. Et konsortium af forskellige aktører skal afsøge mulighederne for større arrangementer og begivenheder i kommunen.
 7. Kommunen skal medvirke til at udvikle anlæg og faciliteter i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk, så fx kultur- og fritidscentrene også opleves som musikkens huse.
 8. Adgangen til kommunens natur- og kulturlandskaber skal udvikles og markedsføres.
 9. Nyborg Slots position som markant museum og oplevelsesrum skal konsolideres og synliggøres.
 10. Der skal sikres nem tilgængelighed og gode sociale rammer for børn og unges deltagelse i idræt og motion, bla. i forhold til den forebyggende indsats mod fedme, alkohol, stoffer, rygning og doping.
 11. Der vil i de kommende år blive arbejdet med visionsplaner for udviklingen af Nyborg Idræts- og Fritidscenter.

Redegørelse

Byrådet har i 2008 godkendt en Kultur- og fritidspolitik for Nyborg Kommune. Med denne politik ønsker byrådet at sætte rammen for de mange kulturelle initiativer og arrangementer, som aktive borgere, foreninger, virksomheder og øvrige aktører fremover sætter i værk, og som bidrager til, at det er attraktivt at bo i eller gæste Nyborg Kommune.

Se kultur- og fritidspolitikken via link i boksen til højre.

Politikken skal understøtte et eksisterende stærkt kultur- og fritidsliv og udgøre en støtte til de mange kulturelle vækstlag, som i en ny og banebrydende tid skal være bærende for et fælles og spændende liv i kommunen. Kultur- og fritidspolitiken skal være et samlet hele og en samlet fornyelseskraft for udviklingen af en attraktiv bosætningskommune.

Tiderne skifter, og det er nødvendigt at nytænke og videreudvikle det klassiske forenings- og kulturliv, så det i højere grad tilpasses den mere individuelle livsstil, der præger samfundsudviklingen i disse år. Der er tale om nye holdninger og en deltagerkultur, hvor man i højere grad motiverer hinanden til at tage del i de kultur- og fritidsoplevelser, som man ønsker at være med i.

Byrådet vurderer derfor, at der er behov for at stimulere udviklingen af nye kultur- og fritidstilbud i samarbejde med en langt bredere vifte af aktører end tidligere, hvis kommunen skal kunne udvikle et kultur- og fritidsliv, der efterspørges af kommunens borgere og opfylder de opstillede mål i Kultur- og fritidspolitikken.

Set i lyset af ønsket om at udvikle Nyborg som en attraktiv bosætningskommune, der skal kunne tiltrække nye højtuddannede borgere, er det afgørende, at der i kommunen er et  godt kultur- og fritidsliv med mange muligheder. Både Nyborg, Ullerslev og Ørbæk er kendetegnet ved et aktivt og vidtfavnende foreningsliv med mange frivillige ildsjæle, hvilket giver gode forudsætninger for at realisere intentionerne i kultur- og fritidspolitiken.

 

Koncert på Lykkesholm Slot Kajakroer ved Kongshøj Strand Golfspiller på Sct knuds golfbane

 


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.

 

Eksterne links

Nyborg Kommunes kultur- og fritidspolitik